Vizija

bhrec

  • Stvarati sve neophodne pretpostavke za kontinuirani rast naše kompanije.
  • Stalna edukacija svih zaposlenih za što kvalitetniju uslugu prema svim našim partnerima.
  • Standardizacija prema EU standardima.
  • Unapređivanje prerade metalnog, kao i svih ostalih vrsta otpada.