NAŠA POLITIKA KVALITETA

Poslovne aktivnosti kompanije BH RECYCLING d.o.o. Sarajevo su okrenute kvaliteti u sakupljanju i preradi sekundarnih sirovina s ciljem da se zadovolje potrebe naših poslovnih partnera.

Naša politika kvalitete je slijedeća:

Obavljanje svih poslovnih aktivnosti u skladu sa zakonima BiH.

Kvalitetno upravljanje kompanijom, stručnost menadžmenta i što bolja efikasnost u istom.

Osposobljenost svih zaposlenih i rad u skladu sa važećim zakonima iz oblasti „zaštite okoliša“ i „zaštite na radu“.

Konstantno usaglašavanje i uvođenje standarda za efikasnije poslovanje.

Svakodnevno provođenje aktivnosti s ciljem očuvanju životne okoline.

Obavljanje svih aktivnosti za što bolje i kvalitetnije odnose sa poslovnim partnerima, kao i svim budućim zainteresovanim strankama.

Stvaranje što boljih uslova za okoliš i očuvanje.

Zapošljavanje stručnog osoblja, kao i stalna edukacija i usavršavanje radi što boljeg i efikasnijeg poslovanja.

Sprovođenje svih zakonskih normi radi spriječavanja eventualnih povreda na radu.

Kontinuirano ulaganje i modernizacija kompanije, kao i primjenjivanje novih tehnologija u cilju povećanja kvaliteta usluga, proizvoda i zaštite okoliša.